ceruzka1.jpg

Podmienky používania stránky

Prečítajte si pozorne zásady, akým spôsobom je možné použiť naše omaľovánky:

 1. Omaľovánky, aktivity pre deti a iný obsah (ďalej len obsah stránky) je možné pre osobnú potrebu sťahovať bezplatne v neobmedzenom množstve.
 2. Použitie obsahu z www.omalovanky.sk na komerčné účely bez súhlasu prevádzkovateľa www.omalovanky.sk je prísne zakázané!!!
 3. Použitie obsahu stránky na iných webových stránkach je prípustné iba v prípade, ak o to mailom požiadate prevádzkovateľa www.omalovanky.sk, pričom na Vašej webovej stránke na viditeľnom miestne uvediete aktívny odkaz na "www.omalovanky.sk" pri každom použitom obsahu. (bližšiu špecifikáciu podmienok si dohodnete individuálne s prevádzkovateľom www.omalovanky.sk)
 4. Použitie obsahu stránky v tlačených médiách je možné iba v prípade, ak o to mailom požiadate prevádzkovateľa www.omalovanky.sk, pričom pri každej omaľovánke uvediete na viditeľnom mieste odkaz na "www.omalovanky.sk" s veľkosťou písma minimálne 12 px.

Registrácia

 1. Registrácia používateľa síce nie je povinná, ale zaregistrovaním má k dispozícii viac možností.
 2. Zaregistrovaním používateľ súhlasí so zasielaním informácií o novinkách na stránke ako aj so zasielaním reklamných informácií a materiálov.
 3. Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ. Je potrebné o to požiadať prevádzkovateľa stránky a uviesť dôvod pre zrušenie registrácie.

Súkromie používateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane
 2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.
 2. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Zmena pravidiel

 1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.
 2. Dodržiavanie právnych noriem
 3. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.
 4. Právne vzťahy neupravené v "Podmienkach používania stránky" pre používanie stránky www.omalovanky.sk sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

Kontakt na prevádzkovateľa www.omalovanky.sk nájdete v časti o autoroch projektu.

 

Novinky na stránke

Omaľovánky sú aj na Facebooku

Partnerské stránky

Dávame Vám do pozornosti tieto zaujímavé webové stránky:

www.nasedeticky.sk
Kreatívne aktivity pre deti.
www.lietanie.eu
Lacné letenky do Európy a celého sveta.
www.pietromedia.sk
Pietro Media, tvorba a správa web stránok
www.psychoweb.sk
Máte problém a potrebujete radu psychológa?
www.milanlahucky.sk
Profesionálny fotograf.

Chcete byť aj vy našim partnerom? Napíšte nám.

 

Odoberať novinky

Ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o novinkách na našej stránke, prosím, prihláste sa k odberu newslettra.

Čo nájdete na Omaľovankách

Detské omaľovánky na vytlačenie zadarmo.

Aktuálne sú k dispozícii obľúbené Veľkonočné omaľovánky: veľkonočný zajac, vajce, kôš, kuriatko.

Online omaľovánky, ktoré môžete vyfarbiť priamo prehliadači.

Aktivity pre najmenšie deti, škôlkarov aj malých školákov.

Pracovné listy do školy pre školákov.

Online hry pre deti.

Články pre rodičov venované výchove detí.

A mnoho iných zaujímavých inšpirácií a nápadov, ktoré spríjemnia čas, ktorý trávite spoločne s deťmi.

Tip: Veľkonočné riekanky a vinšovačky